Att trampa sig själv i svansen…

Salve igen hjärtevänner och MMM-läsare!

Jag blev något förvirrad först och ganska förbannad sen när jag läste den här artikeln…

http://guuran.wordpress.com/2012/12/28/hur-paverkas-en-manniska-av-att-ha-en-osaker-anstallning/

… och den artikeln…

http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Anne-Richter-Darfor-mar-vi-sa-daligt-av-otrygga-anstallningsforhallanden–/

Och jag skrev följande kommentar till det.

Att människor inte arbetar hela livet på en och samma plats är en verklighet redan idag. Att arbete ger människor värde och en säker grund att stå på är inte heller något nytt.

Frågan är hur samhället ställer sig mot att de här två faktorerna riktar sig åt helt olika håll. Samtidigt har vi ett fackförbund som tyvärr inte svarar till förväntningarna vad gäller just medlemmarnas lidande, vare sig de har ett arbete eller är arbetslösa.

Att acceptera att vi kommer att leva i en allt mer osäker arbetsmarknad är helt enkelt ett hån mot arbetarrörelsens historia och dem som har kämpat och t.o.m. offrat sina liv för en värdigare arbetstillvaro. Psykologien borde ta tag i hur människovärdet INTE ska försämras i en värld där finanserna och pengarna mer och mer låtes bestämma!

Det är mitt sätt att se på det. 

Invandringspolitik som huvudfråga

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Det är utan tvekan så att den hetaste valfrågan framöver kommer att vara invandringspolitiken och huruvida partierna försvarar eller sätter sig emot det så omtalade och länge omdiskuterade påståendet om att invandringen skapar arbetslöshet.

Miljöpartiet (MP) anklagar regeringen för att som språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin säger “kratta manegen för Sverige Demokraterna (SD)” genom att skylla arbetslösheten och sjunkande skolresultat på invandringen http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-krattar-manegen-for-sd.

Jag skulle nästan vilja påstå att den idéen förföljer oss som en viss “911 syndrom” som bara fyller vår vardag med känslor fyllda av rädsla för det okända. Vare sig vi vill eller inte måste vi alltid komma ihåg att en tusen gånger upprepad lögn kan till slut bli sanning och att det är folkets uppgift att se sanningen i vitögat och inte låta det ske!

Det känns obekvämt att behöva diskutera saker och ting inom politiken som borde vara självklara som att arbetslösheten inte har med invandringen att göra utan med en arbetsmarknadspolitik som leder till en ökad sådan. Att sämre skolresultat beror på att privatiseringen har urholkat kvaliteten och att lärartätheten ständigt har minskat och lärarna samtidigt har behövt arbeta med administrativa uppgifter borde också i nuläget vara självklart.

Det känns som om vi fortsätter att vara osakliga under diskussionen. Missriktad information skapar felaktiga och missriktade idéer och det i sin tur gör att missnöjet riktar sig mot felaktiga mål.

Läs vidare på http://rodamalmo.blogspot.de/2012/12/duger-mp-till-att-bekampa-sd.html?m=1

Det återstår mycket att se, bl.a. vilka partier som får sitta kvar i Riksdagen och framför allt vilka som visar sig vara modiga nog att försvara det svenska folkets grundläggande rättigheter. Vissa växer http://jonassjostedt.se/2012/12/vansterpartiet-vaxer/ medan andra försöker vinna dragkamper om maktpositioner. Ni får själva lista ut vilka jag menar.

Gott Nytt År till er alla! Hoppas vi kan fylla 2013 med glädjande framåtanda och med en röd tråd som leder oss till ett ordentligt maktskifte 2014.

Vi hörs 

Satsa pengarna i skolorna istället!

Salve kära hjärtevänner och MMM-läsare!

Tillbaka efter en hel månads tekniska lidande!

Ja. Jag är glad att ändå kunna komma tillbaka. Och som jag brukar säga… läs och begrunda!

https://www.facebook.com/#!/lararnas

 

Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas riksförbund kommenterar lärarutbildningen.

Ja visst! Satsa pengarna i skolorna i stället. Eleverna ska bli bättre i skolan och inte p.g.a. att de får så kallat läxhjälp!

Jag kommer tillbaka med egna reflektioner om ämnet.