Om cancer och mycket annat omkring…

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Det skrivs en hel del men ändå kanske inte tillräckligt om den ständigt växande och dödliga sjukdomen cancer, vars definitiva utrotande aldrig tycks komma till vår undsättning. Vi har säkert ett antal gånger frågat oss varför det förhåller sig på det sättet och egentligen inte riktigt hittat ett svar som gör oss klokare på det. Jag har varit och läst den här artikeln…

http://perraj.wordpress.com/2012/12/05/cancerindustrin

… Det må tyckas kontroversiellt men sanningshalten i den är så pass träffande att det är svårt att hitta ord vare sig mot eller för. Läkemedelsföretagen kan tänkas kunna säga emot. Att säga något för att förstärka det skrivna där är i princip omöjligt, så utförligt som det är uttryckt.

Som jag brukar säga, läs och begrunda. Det här är vi alla delaktiga i vare sig vi vill eller inte. Det är säkert mycket som vi just därför kan göra åt saken!