Omöjligt att inte vara med

Salve hjärtevänner och MMM-läsare! ;-)

Som sagt är det inte möjligt att avstå från att vara med i diskussionen om den “nygamla retoriken” som regeringen Reinfeldt försöker nå “nya väljare” med inför den nya valrörelsen. Det är uppenbart att alliansen är ute efter att öppna ny politisk mark via sitt största parti Moderaterna (M) och som ställd till kontrast mot det till synes åter stora partiet Socialdemokraterna (S).

Det är samtidigt synd att dessa två partier utvecklar en politisk uppbyggnad som utgår från varandras motsatta ställning inför vad man kan och inte kan göra mot den ständiga arbetslösheten som präglar landet och dess ledande krafter vid olika tider av vår historia.

Från “Det nya arbetarpartiet” vilket gällde de två senaste valrörelserna, till “Det moderna arbetarpartiet” är den chargång som gäller för Moderaterna för den här gången där just Moderaterna verkar stå för “framåttittande” istället för “att titta bakåt” som Socialdemokratin verkar göra om man ska tro på Kent Persson, (M) partisekreterare och Per Schlingmann, (M) chefsstrateg i DN idag http://www.dn.se/debatt/satsning-pa-de-svaga-nar-m-rustar-infor-2014.

När har det inte varit lönsamt att arbeta? Jo. Det är precis när man har börjat skylla på människor som “utnyttjar” systemet och stannar hemma eftersom det är bekvämt och man får det bra även om man inte har någon sysselsättning. Det är skamligt att man sedan utgår från det man själv har skapat (misstro mot medmänniskorna) för att utveckla ett system som ekonomiskt gagnar dem som gärna tar emot gratis arbetskraft och helst inte är villiga att anställa för att det så kallat “kostar för mycket” att göra.

Det är alldeles sant att alla jobb behövs. Det har ingen sagt emot innan vad jag kan minnas. Det kan inte finnas någon vettig människa som tycker annorlunda. Men hur många nya arbetstillfällen har den sänkta momsen skapat? Den utlovade nya vägen till abetslivet för unga har inte varit så framgångsrikt vad vi kan se idag. Hur många unga utexaminerade sitter inte hemma och har inte kunnat få ett jobb? Den sänkta arbetsgivaravgiften kan möjligtvis ha gett några tillfälliga arbetstillfällen men sällan lett till några fastanställningar vilket egentligen ska vara det specifika målet med åtgärderna.

Sänkta löner har varit den borgerliga fallangens “sköttebarn” i många herrans år och det fortsätter att vara det. De har nyligen fått igenom ingångslönesänkning för ungdomar som behöver komplettera så att de får arbeta 50% och 50% kan de studera vidare men det finns inget som garanterar dem högre lön när de är färdiga med studierna. Det är uppenbart att detta leder till sänkta löner i slutändan. Som grädde på moset har vi en tämligen försvagad arbetarrörelse som tyvärr inte kan utnyttja sina fackföreningar på samma sätt som tidigare i historien.

Varför blir det plöstligt ett större ansvar att axla för de M-ledda kommunerna när det gäller att arbeta för att skapa ett bättre näringslivsklimat? Har de inte haft det som mål förut eller? Har vi blivit konkurrensutsatta från utlandet vid ett specfikt skede just före nästa valrörelse? Ett  förbättrat närinslivsklimat skapas genom att ge människor rätt till fastanställningar, ge dem möjlighet att pröva sina kunskaper gentemot reella arbetsgivare och inte halvdana så kallade “coacher”, d.v.s. ge dem möjligheter till ett värdigt liv.

Om man nu utgår från en arbetsmarknad som växer, hur är det då möjligt att arbetslösheten ligger fast eller t.o.m. ökar? Den arbetsmarknad som var (d.v.s. före regeringsskiftet) var i alla fall en solidarisk arbetsmarknad som utgick från tron på människor och deras planer på hur man kan leva och överleva i ett samhälle där alla får och har sin rätt att leva ett värdigt liv, oavsett ursprung, ålder och utbildning.

Så, vari ligger förpliktigandet i att vara ett så kallat “arbetarparti” om inte i att  först och främst helhjärtat verkligen satsa och det med alla medel till förfogande, för de svagaste i samhället, d.v.s. dem som kommit i kläm med myndigheterna, dem som har fått sänkta inkomster p.g.a. sänkt A-kassa eller kanske inte några alls, dem som varit långtidssjuka och som inte på något sätt kan återkomma till arbetslivet, dem som inte hittar något arbete p.g.a. att arbetsgivarna är snåla och inte vill betala för sig?

Det var en lång fråga och det besvaras inte på ett lätt sätt men den kan faktiskt besvaras genom politiskt agerande. Politiken ska inte överrumplas av den opersonliga “finansmarknaden” då det faktiskt är människor som skapar den. Politiken är till för att styra människornas liv till det bättre genom att oberoende av finansvärlden skapa förutsättningarna för det. Så länge politiken underordnas finanserna och inte förmår just sätta sig över och reglera dem ligger vi illa ute.

Bredare vägar in till arbete för massorna som idag inte har det är att på riktigt regera och reglera den så kallade “marknaden” utifrån förutsättningar som gynnar alla i samhället och för det måste grunderna i samhället förändras så att de som har får dela med sig av till dem som inte har så mycket. Det finns dem som säkert är villiga att göra det även om förhållandena kan verka tala emot.

Det är synd att Almedalen sker under en tid då alla inte riktigt kan vara med som känner för att påverka. Enligt mitt tycke skulle den veckan läggas då alla i landet är verksamma och har möjligheter att vara med och uttrycka sina känslor och tankar inför vad de vill förändra. Det vettigaste ligger alltid hos majoriteterna hur man än vrider och vänder på det. Sådan lär regeln vara för en oöverskådlig tid framåt. Vi är ändå vettiga människor som innerst inne tänker på allas bästa eftersom det mynar inte ut i något annat än vårt eget bästa.

De goda förutsättningarna som landet har tas till vara genom att agera mycket mer än att tala. Vi har sett vad som har hänt med landet de senaste åren och vi vill med all säkerhet ha förändringar. En sak är säker och det är att dessa förändringar inte kan komma från sama typ av tankar och idéer utan det måste komma från nytänkande som omsätts i praktik med omedelbar verkan.

Annan läsning av intresse: http://rodaberget.wordpress.com/2012/07/01/sd-vill-ha-jsa-5-betalar-reinfeldt-priset/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article15060311.ab

http://martinmobergsblogg.blogspot.de/2012/07/det-ar-bara-att-samtala-med-facket-och.html

http://intressant.se/intressant