Kan vi ha förtroende för det norska rättssystemet?

Tveksamt! När ett rättssystem agerar så att det berättigar en sjuk persons brottsliga beteende och agerande kan det sägas vara bristfälligt. Personligen finner jag det svårt att se att det idag är många som hyser respekt och har något förtroende för hur processen har fått sin gång. Resultatet var fruktat av många. Framför allt när rättsmedicinska utlåtanden kunde vara av helt skilda slag kunde man konstatera att något inte var på sin plats.

En leende Breivik som känner sig nöjd efter att ha fått höra att han anses vara frisk och att han får sitta i fängelse i 21 år för brottet han begick ser sig som vinnare i processen. Allt vad han har sagt och gjort hittills får indirekt understöd av domen. Och han har bett om ursäkt för att inte ha dödat flera människor http://www.aftonbladet.se/nyheter/aftonbladetlive/article15303407.ab 

Jag lider tillsammans med de mördades anhöriga som ser det här sjuka massmordet bli rubricerat som gjort av en tillräknelig person av ett rättssystem som tydligen har havererat framför ögonen på en hel värld.

Visserligen har jag skrivit någon gång för inte så länge sedan att Breivik får sona för de brott han begått http://www.gabard.se/?p=90 och jag skrev då att allt under livstids var otillräckligt. Efter att ha läst andra blogares tankar och resonemang ändrade jag mig. Breivik är sjuk och ska tvångsvårdas. Sedan om det blir livstid eller inte är någon annan historia. Ska någon överklaga domen? Jag är djupt besviken och med mig otaligt många andra.

Breivik måste sona för sina brott!

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Här är jag igen och vill uttrycka min ytterligare besvikelse över både den stora, till dels överdrivna uppmärksamheten som ett så tydligt brott som Breivik har begått kan få samt för behandlingen av fallet. Plöstligt ser det ut som om åklagarna har tendensen att yrka för en mildare straff genom att anse honom otillräknelig eller psykotisk medan försvaret yrkar på fängelsestraff. Det har jag svårt att koppla ihop.

“Enligt en opinionsundersökning som NRK presenterade igår anser 74 procent av norrmännen att Breivik är tillräknelig. Bara tio procent tror att han är psykotisk, medan 15 procent inte vill ta ställning i frågan.” http://www.svd.se/nyheter/utrikes/aklagare-dom-breivik-till-psykvard_7295417.svd

Det verkar vettigt faktiskt. För mig är det för det mesta så att vad en majoritet av folket anser när det gäller att uttrycka känslor och åsikter närmar sig mest sanningen än några kvalificerade individer. Men det är klart. Vi kan inte basera en dom på vad allmännheten tycker och tänker. Men visst kan det vara en ledande indikation som faktiskt påverkar domens utfall?!

Det finns tyvärr inte just nu något som kan fastställas “utom rimliga tvivel” vilket jag i och för sig kan förstå- framför allt när det finns medicinska utlåtanden som pekar åt helt skilda håll. Dessutom är det det rättsligt korrekta, när det Breivik själv säger är ett så kallat “blint spår” och då han själv, om han är psykostisk inte har några möjligheter att bedöma sig själv som Svein Holden sa, att tvivlen kommer den åtalade till godo. I valet mellan fängelse och sluten psykvård blir i så fall den mildare straffen som bör dömas.

“Det betyder att även om åklagarna till 75 procent tror att Breivik är tillräknelig så betyder det att tvivlen är för stora för att yrka på något annat än psykisk tvångsvård. Riktigt var gränsen går finns det emellertid ingen precedens för i Norge. Åklagarna hade bara några få tidigare domar att gå efter, delvis så gamla som från 1979, som gått vidare till Högsta domstolen och där frågan behandlats.” http://www.svd.se/nyheter/utrikes/aklagare-dom-breivik-till-psykvard_7295417.svd

Det känns lite som ett “moment 22” i det hela. Jag undrar om det ändå inte hamnar i Högsta Domstolen. Det blir i så fall snäppet värre att vänta sig i uppmärksamhetens namn. Jag kan förstå att det kan vara svårt att fastställa en dom utan rimliga tvivel. Jag tvivlar om det verkligen är möjligt över huvud taget. Men jag anser att här finns det orimliga tvivelaktigheter i rättsväsendets agerande. Breivik måste få betala för sina brott. För mig finns det otvivelaktigt inget annat än livstidsfängelse.

http://intressant.se/intressant