Med eller utan kan historien inte ändras

En ledare har gått ur tiden. Många önskar att det han har gjort också hade följt med. För att undergräva dessa önskningar kommer jag nu att lista upp 50 skäl till att kunna påstå att Venezuelas president Hugo Chávez har gått till historien och att det fortfarande finns mycket att skriva så att våra kommande generationer får en portion av den historia som nu skrivs så att lögnhavet kan brytas av en stor del sanningshalt som vi i vissa delar av världen aldrig får höra talas av eller läsa om. Både Venezuelas och Latinamerikas historia har nu blivit märkta för alltid.

Från bilden: Internationella reserver utan Chávez 14.167 miljoner dollar 1998, med Chávez 27.327 miljoner dollar 2013. Barnundernäring utan Chávez 5,3% 1999, med Chávez 3,2% 2009. Pensionerade utan Chávez 1999 475.514, med Chávez 2012 2.145.000. Nya arbetsplatser utan Chávez 1999 0, med Chávez 2011 3.330.000. Ekonomisk tillväxt utan Chávez 1998 0,4%, med Chávez 2012 5,5%. Arbetslösheten utan Chávez 1999 16,6%, med Chávez 2012 5,9%. Människor som lever under fattigdomsgränsen utan Chávez 1999 24,7%, med Chávez 2011 8,9%.

1- Vi har aldrig i historien skådat någon ledare vara så demokratiskt legitim som Chávez. Han har vunnit 15 av 16 val under de senaste åren och alla med 10 till 20% marginal över sina motståndare.

2- Alla internationella instanser, EU (Europeiska Unionen), OAS (Organization of American States), UNS (Union de Naciones Suramericanas) och CC (Carter Center), kunde inget mindre än uttrycka transparensen i samtliga dessa val.

3- James Carter deklarerade att det venezuelanska valsystemet var det bästa i världen.

4- Alfabetiseringskampanjen Mision Robinson I 1998 gjorde att 1,5 miljoner venezuelaner lärde sig läsa och skriva.

5- UNESCO deklarerade analfabestismen som utrotad från Venezuela år 2005.

6- Alfabetiserade barn övergick från 6 miljoner 1998 till 13 miljoner 2011. Hela 93,2% av barnen kan nu få sin skolgång.

7- Mision Robinson II gjorde att procenttalet som kunde gå högre studier än grundskola ökade från 53,6% år 2000 till 73,3% 2011.

8- Misionerna Rivas och Sucre utökade de unga universitetsstuderande från 895.000 år 2000 till 2,3 miljoner 2011 och skapade dessutom flera nya universitet.

9-  Mellan 2005 och 2012 skapades 7.873 vårdcentraler i Venezuela med hjälp av ett Nationellt Offentligt Vårdsystem.

10- Läkarantalet i landet ökade med hela 400% från 20 per 100.000 innevånare 1999 till 80 per 100.000 innevånare 2010.

11- Misión Barrio Adentro I tillät genomföra 534 miljoner läkarundersökningar. Cirka 17 miljoner människor kunde få tillgång till läkarvård mot 3 miljoner 1999. Mellan 2003 och 2011 anses det ha räddats 1,7 miljoner liv.

12- Barndödligheten minskade från 19,1 promille 1999 till 10 promille 2012. En minskning med 49%.

13- Medellivslängden gick från 72,2 år 1999 till 74,3 år 2011.

14- Tack vare Operación Milagro promoverat 2004, återfick 1,5 miljoner venezuelaner synen vilka led av gråstarr eller andra okulära sjukdomar.

15- Från 1999 till 2011 har fattigdomen minskat från 42,8% till 26,5% medan de som lever under fattigdomsgränsen minskade från 16,6% till 7%.

16- Enligt IDH inom UNPD, gick Venezuela från plats 83 år 2000 (0,656) till plats 73 2011 (0,735) och ingick därmed i gruppen av nationer med hög IDH.

17- GINI koeficienten som tillåter mäta ett lands ojämlikheter gick från 0,46 1999 till 0,39 2011.

18- Enligt PNUD är Venezuela det land där det råder minst ojämlikheter i regionen.

19- Barnundernäringen reducerades med 40% sedan 1999.

20- 1999 hade 82% av befolkningen tillgång till vatten. Nu är det 95%.

21- De sociala kostnaderna ökade under Chávez tid med 60,6%.

22- Före 1999 fick 387.000 gamla pensionen. Nu är det 2,1 miljoner.

23- 700.000 bostäder har byggts sedan 1999.

24- Regeringen har distribuerat mer än en miljon hektar mark till urbefolkningen sedan 1999.

25- Jordbruksreformen tillät tiotusentals jordbrukare äga sin mark och totalt har det distribuerats ca. 3 miljoner hektar.

26- 1999 producerade Venezuela 51% av det som konsumerades. 2012 är produktionen 71%, medan konsumtionen av näringsprodukter ökade med 81% sedan 1999.

27- Sedan 1999 ökade kalorikonsumtionen med  50% tack vare Misión Alimentación som skapade en distributionskedja med 22.000 produktlager (MERCAL, Casas de Alimentación, Red PDVAL), vars subvention gick upp till 30%. Köttkonsumtionen ökade med 75% sedan 1999.

28- Fem miljoner barn får idag gratis näring genom Programa de Alimentación Escolar. Det var 250.000 1999.

29- Undernäringssiffrorna minskade från 21% 1998 till mindre än 3% 2012.

30- Enligt FAO är Venezuela det mest avancerade latinamerikanska landet i kampen mot undernäring.

31- Nationaliseringen av oljebolaget PDVSA 2003 gav Venezuela tillbaka den energetiska suveräniteten.

32- Nationaliseringen av el- och telebolagen (CANTV y Electricidad de Caracas) tog slut på monopolet och generaliserade tillgången till dessa servicedelar.

33- Sedan 1999 skapades mer än 50.000 kooperativ i alla ekonomisektorer.

34- Arbetslösheten gick från 15,2% 1998 till 6,4% 2012. Det skapades mer än 4 miljoner arbetstillfällen.

35- Minimilönen gick från 100 bolívares (16 dollar) 1998 till 247,52 bolívares (330 dollar) 2012 d.v.s. en ökning över 2.000%. Det är den högsta minimilönen i Latinamerika.

36- 1999 fick 65% av den aktiva befolkningen minimilönen. 2012 är det bara 21,1%l.

37- Vuxna som aldrig har arbetat får garanterad 60% av minimilönen.

38- Oförsäkrade kvinnor och handikappade får garanterat 80% av minimilönen.

39- Arbetstiderna reducerades till 6 timmar per dag eller 36 timmar i veckan med oförändrade löneinkomster.

40- Det offentliga underskottet gick från 45% av BNP 1998 till 20% 2011. Venezuela gick ur IMF och Världsbanken och återbetalade i förväg alla sina skulder.

41- 2012 var Venezuelas tillväxt 5,5%, en av de högre i världen.

42. BNP:n per invånare gick från 4.100 dollar 1999 till 10.810 dollar 2011.

43- Enligt World Happines’ årliga rapport 2012 är Venezuela det andra latinamerikanska mest lyckliga land efter Costa Rica och 19:e i världen före Tyskland och Spanien.

44- Venezuela ger det mest viktiga stödet till den amerikanska kontinenten, även viktigare än USA:s. 2007 dedicerade Chávez mer än 8.800 miljoner dollar i bidrag, finanseringar och energistöd mot endast 3.000 miljoner från Bush administrationen.

45- För första gången i historien äger Venezuela sina egna satteliter (Bolívar och Miranda) och äger suveränitet inom rymdteknologin. Internet och telekommunikationer finns i hela landet.

46- Skapandet av Petrocaribe 2005 låter nu 18 länder i Latinamerika och Karibien, d.v.s. 90 miljoner människor, få subventionerad olja mellan 40 och 60% vilket försäkrar deras energitillförseln.

47- Venezuela hjälper också USA:s mindre lyckligt lottade kommuner genom att erbjuda subventionerat bränsle.

48- Skapandet av Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) 2004 mellan Kuba och Venezuela la grunden till en integration baserad på reciprociteten och kooperativismen. Alliansen förenar 8 länder och sätter människan i centrum mot fattigdomen och marginaliseringen.

49- Hugo Chávez är med 2011 i skapandet av Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) som för första gången förenar alla de 33 länderna i regionen och på så sätt befrias från USA:s och Kanadas beroende.

50- Hugo Chávez arbetade hårt i fredsprocessen i Colombia. Enligt presidenten Juan Manuel Santos: “Om vi går framåt i en legitim fredsprocess, med klara och konkreta framgångar som aldrig förut uppnåddes med FARC, är det också tack vare Chávez och den venezuelanska regeringens inblandning”.

Fidel Castro sade nyligen: “Om ni vill veta mer om vem Hugo Chávez var får ni titta på dem som gråter honom och på dem som hatade honom”.

“Inte ens han misstänkte hur stor han var, ‘hasta la victoria siempre’, vår oförglömliga vän”.

Många har kallat honom för populist. En sådan säger en hel del saker som man egentligen inte kan genomföra för att få politisk makt. En sådan pekar på folkets behov för att få ett ogrundat förtroende hos det folk som är ute efter verkliga förändringar.

Den här mannen och alla dem som följde honom har fått genomföra och se förändringar som aldrig förut gjordes, vare sig i Venezuela eller i något annat land i Latinamerika. Han är garanterad en plats i historien, i miljoners hjärtan som sörjer hans fysiska frånvaro men som har tagit till sig hans livsverk och bolivarianska idéer om ett stort Amerika.

Länge leve Hugo Chavez! Länge leve den Bolivarianska Revolutionen! Länge leve de latinamerikanska folkens egen vilja och oberoende!

 

Allternativ läsning

Salve hjärtevänner och MMM-läsare!

Här är jag igen och vill gärna komma med inlägg som kanske skiljer sig från det vardagliga. För några dagar sedan, den 25 januari, ägde rum CELAC-EU toppmötet i Santiago de Chile http://www.regeringen.se/sb/d/17009/a/207954. Om ni undrar vad den första förkortningen står för så är det de latinamerikanska och karibiska staternas gemenskap (Comunidad de Estados de Latinoamerica y el Caribe – The Community of Latin American and Caribbean States).

Detta betraktas som ett historiskt ögonblick i Latinamerikas historia. Det är ett stort steg mot Simon Bolivars storslagna ide om en enad och oberoende kontinent, en ide som många andra nationella hjältar och skalder följde med sina gärningar och skrifter.

Folken från regionen har en rik historia fullt av positiva men också av negativa händelser som präglar det politiska, kulturella, sociala och ekonomiska livet av idag. Därför är det här toppmötet av stor vikt då 34 latinamerikanska stater gemensamt tar ett steg mot det så länge önskade hållet.

Det har inte blivit så mycket information om det som hände där förutom det som i huvudsak intresserar den Europeiska Unionen, och speciellt då det som Sveriges utrikesminister Carl Bildt kunde åstadkomma i form av diverse möten med vissa länders representanter som t.ex. Chile, Colombia och Mexiko.

Tacksamheten mot det chilenska folket och dess gästvänlighet, genomskinligheten och demokratin i organisationen riktad mot den aktuelle CELAC-presidenten (pro tempore) och tillika Chiles president Sebastián Piñera florerade såsom också den öppna solidariteten med Kubas folk som i slutet av toppmötet tog över presidentskapet. Det innebär att nästa toppmöte kommer att ske i Havanna.

Det har inte sagts något om att länderna från regionen i sin gemensamma deklaration uttryckte sitt fulla stöd och sin solidaritet med Venezuelas folk, Venezuelas regering och med deras cancersjuke president Hugo Chavez. En man som ännu en gång är på väg att besegra sjukdomen och som just nu befinner sig i slutskedet av sin rehabilitering och dessutom i arbete. Som ett bevis på det låter jag er nu klicka på den här länken http://www.workers.org/2013/02/02/venezuela-president-chavezs-message-to-celac-summit/ och läsa det brev som president Chavez skrev som hälsning till toppmötet i brist på möjligheter att personligen få vara med.

Läs och begrunda eftersom det innehåller grundvallarna till vad det här mötet är på väg att starta och reflekterar över dess innersta betydelse för regionen. Vi hörs.