Kort men ändå djupt och sant!

Har fått från en gammal vän ett klipp med Uruguays presidents tal under Förenta Nationernas konferens Rio + 20 om trovärdig utveckling. Har nu nöjet att dela med mig av detsamma. Det är på spanska men det är textat både på portugisiska och engelska. Jag skulle säga helt enkelt hör och häpna!

http://www.youtube.com/watch?v=zsOGZKRVqHQ

Vi har inte sett någon som helst reaktion i några medier. Och åhörarna verkar ha varit ganska döva inför dessa ord. Det är ändå ord som kommer från världens mest anspråkslöse president http://www.gabard.se/?p=53