web analytics

Ett alternativ värt att nämnas

Salve kära läsare och följare!

I ett väldigt förtvivlat historieögonblick där de som borde säga något står tysta och de som säger något upprepar samma ensidiga klanger som övriga världen utan att göra en närmare analys för att presentera en lösning, vill jag åter publicera en text om ett alternativ som kanske inte alla känner till. Nu är det med fokus på valet 2022 men innehåller ändå synpunkter som absolut är alternativa och representativa för en möjlig omvandling av samhället till ett rättvisare sådant. Här kommer hela texten.

SKP och valet 2022

År 2022 har kapitalismen inget annat att uppvisa än katastrofala resultat på alla plan. Systemet är i konstant kris och det visar dagligen att det inte är kapabelt att tillfredsställa mänsklighetens allra mest grundläggande behov. Samtidigt som teknikutveckling och produktiviteten ständigt går framåt ökar skillnaderna mellan folket som arbetar och skapar värdet och de som äger företagen. Folket får prisökningar på el, bensin och mat medans staten rustar militären för att stärka kapaciteten att gripa in i omvärlden till försvar av de svenska storföretagen. Närmandet til Nato görs också i tjänst av det svenska kapitalet. Att det skulle bidra till fred och det arbetande folkets säkerhet är en illusion. Istället för att sänka arbetstiden så att fler kan komma i arbete tvingar de oss att jobba allt hårdare med utbrändhet och knappt någon fritid som resultat. Medan sjukvård och äldreomsorg monteras isär både i storstäderna och på landsbyggden gör kapitalisterna vinster som aldrig förr. Det byggs hus som igen har råt att flytta in i och på skolorna går lärarna på knäna av utmattning utan att det ger avspegling på elevernas resultat som blir allt sämre. Oron och otryggheten sprids i samhället och i riksdagen tävlar partierna om vem som kan driva igenom de mest arbetsfientliga reformerna till förmån för företagens vinster. Sverige är rikare än någonsin tidigare, men de som blir rikare är bara de som redan är rika.

Det är viktigt att se att dessa problem ligger inbyggda i själva det kapitalistiska system som bygger på att kapitalisternas vinster ständigt måste öka, något det bara kan göra på arbetarnas bekostnad. Det handlar inte om bankernas girighet, om politikernas maktfullkomlighet eller om ”nyliberalism” – det är en ofrånkomlig del av systemet att de som äger produktionen och styr  resursfördelningen alltid kommer att göra det för att sko sig själva. Det går inte att sminka över kapitalismen, det går inte att göra den mer mänsklig eller att förvandla den på ett rättvist sätt. Det som krävs är att kasta själva systemet över ända, en uppgift som bara folket självt kan genomföra.

Kapitalismen är sedan länge rutten och förlegad. Framtiden står att finna i ett helt annat sätt att organisera samhället, ett system som sätter den arbetande befolkningens behov i centrum. Detta system är socialismen/kommunismen där samhällets alla resurser ägs och kontrolleras direkt av folket och som också används för att förbättra människornas levnadsvillkor istället för att skapa mer vinster till de redan förmögna. Med naturtillgångar, fabriker, maskiner, skolor och universitet i samhällets ägo kan folket planera ekonomin rättvist och effektivt. För varje dag som går ökar avståndet mellan hur det arbetande folket har det idag – och hur de skulle kunna ha det under socialismen. Kommunisternas framsteg under 1900-talet och den kämpande arbetarrörelsen, med kommunisterna i spetsen, ligger bakom alla de tidigare framgångar som gjorts i vårt land.

Sveriges Kommunistiska Parti är arbetarklassens och de andra förtryckta samhällsskiktens parti.  Vår uppgift är att stå i spetsen för arbetarnas vardagliga kamp och att visa folket vägen till den absolut nödvändiga övergången till socialism/kommunism.

Vi begränsar inte vår verksamhet till valkampanjer vart fjärde år. Den viktigaste kampen är den som vi för dagligen genom organisering på arbetsplatser, på skolor och i bostadsområden. Vi betraktar valen som en möjlighet att nå ut till så många som möjligt och därmed utvinna styrka i vår fortsatta kamp.

Därför ställer SKP upp i 2022 års riksdagsval. SKP ställer även upp i flera region- och kommunalval.

Vi uppmanar folket, arbetarklassen och andra skikt, studenter och skolungdom att inte kasta bort sin röst på riksdagspartierna. Det spelar ingen roll för folket vilket av dessa partier som sitter i regering, deras politik kommer ändå vara densamma – mer vinster för kapitalet och mer försämringar för folket. Kapitalismen kan omöjligt göras human, varken av socialdemokrater, sverigedemokrater eller vänstrpartister, oavsett föreslaget recept. Lägg istället din röst för de som kämpar för en annan värld, fri från förtryck och orättvisor. Lägg din röst på Sveriges Kommunistiska Parti! Varje röst på SKP stärker partiet och är ett bevis för en viljeyttring om att ett annat samhälle är möjligt. En röst på SKP är ett rakryggat ställningstagande för folket och för socialismen.  En röst på SKP är en röst för ett samhälle värdigt den moderna människans behov.

Partiet kommer i samband med valrörelsen att lägga all sin kraft och energi på att nå ut brett med budskapet – att presentera lösningar på dagens problem, både de omedelbara åtgärder som måste vidtagas för att stoppa det mest akuta eländet och misären men också visa på socialismen och folkmaktens nödvändighet.

Vår ambition är att nå ut så brett som möjligt inför valet och kallar därför varje arbetare, varje kommunist, varje progressivt sinnad människa att delta i vår valkampanj. Kom i kontakt med våra grundorganisationer för att organisera dig! Beställ vårt material och sprid bland kollegor och bekanta! För varje krona vi samlar in kommer vi kunna öka antalet av det material vi sprider. Stöd kommunisternas valarbete genom att sätta i ett bidrag på SKPs kampfond:

Swish: 123 557 00 15, PG. 421 53 84-1 eller BG. 636-7080. Märk bidraget ”valet 2022”

Sveriges Kommunistiska Parti