web analytics

Om NATO-medlemskap och annat

Salve kära läsare och följare!

Här vill jag idag den 13:e juli 2023 återge en text som verkligen behöver läsas av flera. Eftersom det inte har funnits många forum att delge avvikande idéer angående Sveriges medlemskap i NATO öppnar och ger jag denna plats för att delta i skapandet av en bredare syn på  vad som, utan något som helst motstånd håller på att hända. Varför det? Jag tycker att det är en skam att Sveriges representanter både på lokal och internationell nivå har gett sig ut på att föra igenom en politik som fullständigt kör över allt vad demokrati heter. Att finna sig i att bli medlem av den krigshetsiga organisationen NATO, med allt vad det innebär i kostnader för det svenska folket, är helt enkelt totalt oacceptabelt.

Puede ser una imagen de 1 persona y texto que dice "Nej till svenskt Natomedlemskap FOR CAPITALISM, WAR AND PEACE ARE BUSINESS AND NOTHING BUT BUSINESS. Karl Liebknecht-"

Häromkvällen (min tidsändring) kom så beskedet om att Turkiet släpper på sitt motstånd mot Sveriges inträde i Nato, – en bra dag för Sverige! enligt statsminister Ulf Kristensson. Samtliga röstberättigade här i landet lagom blev den 17:e maj förra året TOTALT omyndigförklarade av politikereliten som inte gav tid för varken debatt eller opinionsbildning om Sveriges beslut att överge 200 år av officiell militär alliansfrihet. Regeringen kringgick därmed demokratiprocessen och bestämde helt unisont över huvudet på oss ALLA att det här var minsann bäst för samtliga här i landet!

Det svenska NATO medlemskapet kommer enligt den krigskåta överstelöjtnant Thomas Vrenngård kosta Sveriges skattebetalare 127 miljarder kronor om året. Vilket är en ökning med hela 46 miljarder kronor jämfört med förra året då försvaret och krigsberedskap tillsammans kostade oss skattebetalare 81 miljarder kronor, detta enligt siffror från Regeringskansliet. NATO medlemskapet kommer således kräva en MASSIV resursöverföring från en redan nedmonterad och barskrapad välfärd till militär upprustning – samtidigt menar politikerna att det minsann inte finns pengar för skolorna här i landet MEN det finns ändå 46 miljarder kronor MER till krig och förstörelse under NATO befäl i regeringens budget.

NATO är en offensiv spets för den amerikanska imperialismen, som helt och hållet lyder under världens mäktigaste kapitalägare. De största finanskapitalisterna i varje land står i spetsen för respektive länders monopol och tillgodoser så att dessa kan expandera utöver sina landsgränser. Sveriges politiker-elit kämpar febrilt för att vara de bästa av knähundar åt världens bästa finanskapital och deras vapenlobby.

I svenska Norrbotten och Västerbotten finns det ett gigantiskt militärt övningsfält som heter North European Aerospace Testrange eller NEAT, området är nästan lika stort som Belgien och det överlägset största militära övningsfältet över land i Europa. Som en del av NEAT har Sverige också Provplats Vidsel som är Västeuropas största provskjutfält på hela 16 000 kvadratkilometer. Mellan åren 1966–2010 har vapenföretag och försvarsmakter från minst 24 länder tränat på NEAT området. Bland annat testade Nato Response Force förarlösa drönare som sedan användes av Israel för att fälla bomber under Gazakriget 2009. *Man räknar med att det under detta krig dog 1400 palestinier och av dem var 400 barn.

Sveriges vapenexport före kriget i Ukraina var drygt 200 miljarder kronor, varav minst en tredjedel producerades av SAAB. Deras radarsystem – Global Eye, som vi i Sverige levererar till militärkoalitionen mellan Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, har använts i blockaden av Jemen. En militärkoalition som enligt Amnesty international har brutit mot internationella lagar genom att bl.a. bomba skolor i Jemen. Sveriges vapenexport är på så vis medskyldig till att framkalla en verklighet i Jemen som FN kallar världens största humanitära katastrof.

Enligt SIDA – Sveriges biståndsmyndighet, behöver ÖVER 20 miljoner människor, drygt två tredjedelar av Jemens befolkning, humanitärt bistånd. Av dessa 20 miljoner är mer än 16 miljoner i akut behov av matbistånd, och svälten fortsätter breda ut sig. Enligt FNs beräkningar 2021 har konflikten tagit närmare fyrahundra tusen människoliv, och fler än 4 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Upprepade utbrott av kolera, naturkatastrofer, massiva angrepp av ökengräshoppor och översvämningar försvårar den redan allvarliga situationen.

Lägg därtill Covid-pandemin som var svår nog även för de rika länderna norr om ekvatorn. Sedan i mars förra året rapporterade FNs humanitära organisationer att över 17 miljoner människor i landet inte har säker tillgång till mat, och att så många som över hundrasextio tusen människor förväntades dö av svält under året.

Allt detta skulle jag vilja påstå är det närmsta man kan komma ett rent fysiskt helvete här på jorden, ett fysiskt helvete som lilla landet lagom, som sagt, varit med och skapat.

2013 antog Europaparlamentet en resolution om EU:s militära strukturer, där ett mycket närmare politiskt samarbete med NATO föreslogs vad gäller såväl civila som militära insatser. I gengäld beskrevs EU i ”The Warszawa Declaration on Transatlantic Security” som en väsentlig partner till NATO under toppmötet i Warszawa 2016. I deklarationen får vi veta att för att förhindra konflikt och krig är nukleära, konventionella och missilförsvar grundläggande i vår försvarsstrategi, samt att den Europeiska unionen förblir en unik och betydelsefull partner för NATO.

Den 20 september 2017 antog FNs generalförsamling TPNW – en konvention som förbjuder kärnvapen. Denna konvention har Sverige ännu inte skrivit under, och förklaringen till detta nådde oss tisdagen den 5 juli förra året, när Natoländernas ambassadörer undertecknade Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll.

I anslutning till mötet överlämnade Sveriges regering ett ”Letter of intent” undertecknat av dåvarande utrikesminister Ann Linde. I brevet står följande:

“Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket    inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag”.

Medmänniskor här i lilla landet lagom, är det inte nog nu??!!…🤔
För ALLA oss som inte vill vara en del av USAs offensiva imperialistiska spjutspets gäller det nu att på allvar stärka NATO motståndet.

– Nej till NATO, Nej till EU samt ett totalt förbud mot kärnvapen!!